PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE BERÍCID SULFÚRIC A "CAN RUDRIGUES"